7 Haziran 2012 Perşembe

IŞIK VE SESIşık; tüm Dünya’nın ve Evren’in enerji  kaynağıdır. Bitkiler ışık enerjisini kullanarak kendi besinlerini üretirler.  Bitkilerin ürettiği besinleri hem kendileri, hem hayvanlar, hem de insanlar  kullanırlar.
             Işık, birçok buluşun insanlığın hizmetine sunulmasını 
sağlamıştır.

Karanlıkta  Göremeyiz

             Etrafımızdaki varlıkları duyu organlarımızla algılarız. Duyu 
organlarımızdan  biri olan gözümüz sayesinde, etrafımızda meydana gelen pek çok 
şeyi görerek  tanırız. Böylece onlar hakkında fikir sahibi 
oluruz.


             Görme olayının gerçekleşebilmesi için baktığımız varlıkların bir 
ışık kaynağı tarafından aydınlatılması ve bu varlıklardan gözümüze ışık gelmesi 
gerekir.  Dolayısıyla karanlık ortamda görme olayı 
gerçekleşmez.
 Işık Kaynakları


Görmemizi 
  sağlayan enerji çeşidi ışıktır. Her ışık, bir ışık kaynağı tarafından üretilir. 
  Işık yayarak çevresini aydınlatan her şey ışık kaynağıdır. Işık kaynakları ışık 
  yayarak çevrelerini aydınlatırlar.

NOT: En büyük ışık kaynağımız 
  Güneş’tir.             Işık kaynakları doğal ışık kaynakları ve 
yapay ışık  kaynakları olmak üzere ikiye 
ayrılır.                 Doğal Işık Kaynakları


             Işık kaynaklarından bazıları kendiliğinden ışık üretir. Bunlara 
doğal ışık kaynakları denir. Güneş, 
yıldızlar, ateş böceği, şimşek, yıldırım ve deniz  diplerinde yaşayan bazı 
balıklar doğal ışık  kaynaklarıdır.


Yapay Işık 
Kaynakları


             Doğal ışık kaynaklarından gece aydınlatması için yeteri kadar 
yararlanamayız. Bu  nedenle gece aydınlatmasında insanlar tarafından yapılmış 
yapay ışık kaynakları kullanılır. Ampul, 
trafik lambası, mum, meşale, televizyon ekranı ve  fener yapay ışık 
kaynaklarıdır.
Güneş, mum alevi gibi bazı ışık kaynak-
arı, 
çevrelerine ışıkla birlikte ısı da verirler. Ateş 
böceği, denizin derinliklerinde yaşayan bazı balıklar ve floresan lamba gibi 
  bazı ışık kaynakları ise ışık yayarken, ısı 
vermezler.


             Etrafımızdaki masa, sıra, tahta ve çanta gibi cisimler ışık 
üretmezler. Ancak bu  cisimler Güneş ya da diğer ışık kaynaklarından aldıkları 
ışığı yansıtabilirler.  Bu durumda çevremizde bulunan bu cisimleri ışık 
üretmedikleri halde  görebiliriz.


             Çevremizdeki bazı varlıklar ortamda bulunan ışık kaynakları 
sayesinde ışık  kaynağı gibi görünürler. Böyle cisimlere kendini aydınlatan 
cisimler denir. Ay,  gezegenler ve trafik levhaları kendini aydınlatan cisimlere 
örnek  verilebilir.

            
  Yol kenarlarındaki trafik levhaları ışık yaymadıkları halde geceleri ışık 
  yayıyor gibi görünürler. Bunun sebebi trafik levhalarının üzerinin özel 
  maddelerle kaplı olmasıdır. Bu 
sayede  trafik levhaları diğer maddelerden daha parlak 
  görünürler.             Gezegenler ve Ay ışık kaynağı olmadıkları halde, Güneş’ten aldıkları 
ışığı yayarak parlak görünürler.

ŞİMDİ VİDYOMUZU İZLEYELİM

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder